Ubezpieczenie podróży - przydatne informacje

Kiedy planujemy niezapomniane wakacje wypadek to ostatnie, co przychodzi nam do głowy. Mimo wielu medialnych sytuacji dotyczących wypadków za granicą, mało który turysta myśli o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej na podróż. Tymczasem cena nawet tych ekskluzywnych wakacji może być dużo niższa od kosztów leczenia, jakie możemy ponieść w przypadku tragedii. Dlatego jeśli wybieramy się na wczasy warto poważnie rozważyć ubezpieczenie podróży, które pokryje ewentualne koszty leczenia i akcji ratowniczej. Suma gwarancyjna, czyli maksymalna możliwa kwota, którą wypłaci ubezpieczyciel w razie ulegnięciu wypadkowi, powinna wynosić co najmniej kilkadziesiąt tysięcy euro.

Co powinien zawierać pakiet turystyczny?

Wykupienie podróżnej polisy ubezpieczeniowej daje nam gwarancję zwrotu kosztów leczenia, jeśli przydarzy nam się coś złego za granicą. Ponadto w razie potrzeby zostaniemy przetransportowani do ojczystego kraju. Takie pakiety często zawierają też ubezpieczenie naszych bagaży, posiadanego sprzętu elektronicznego i sportowego przed ich zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem. Ważną informacją jest też fakt, że ubezpieczyciel często zobowiązuje się do pokrycia strat, jeśli to my wyrządzimy komuś szkodę. Oczywiście stanie się tak wtedy, kiedy do wyrządzonych zniszczeń doszło nieumyślnie. Jeśli znajdowaliśmy się np. pod wpływem alkoholu to ubezpieczyciel ma prawo odmówić poniesienia kosztów. Istnieją jednak pakiety ubezpieczeniowe, które pokrywają szkody wyrządzone przez turystę będącego pod wpływem alkoholu. Są one jednak stosunkowo droższe. Przykłady konkretnych przypadków, w których może nas uchronić posiadane ubezpieczenie:
• wszelkie koszty, które poniesiemy w przypadku leczenia powypadkowych obrażeń ciała lub wystąpienia nagłej choroby,
• koszty transportu medycznego do kraju lub miejsca zamieszkania,
• koszty akcji ratunkowej w przypadku zaginięcia na morzu lub w górach,
• wydatki poniesione w związku z udzieloną pomocą prawną, jeśli przydarzy nam się wejście w konflikt z prawem miejscowym,
• wydatki, jakie poniesiemy na zakup nowego sprzętu oraz naprawę uszkodzeń w naszym, a także koszt wypożyczenia sprzętu zastępczego,
• koszty związane z zakupem rzeczy osobistych w przypadku utraty, zaginięcia lub kradzieży bagażu,
• koszty związane z rezygnacją lub skróceniem wyjazdu zorganizowanego – jeśli w trakcie naszych wakacji wystąpi jakaś szczególna sytuacja np. śmierć członka rodziny, pożar lub włamanie do mieszkania, choroba bliskiej osoby itp.,
• także innego rodzaju wydatki, jak na przykład te związane z utratą dokumentów, pomoc w przypadku zagubienia lub kradzieży gotówki, kart bankomatowych i płatniczych oraz inne.

Koszt ubezpieczenia podróżnego i okres jego trwania

Ubezpieczenia turystyczne chronią nas przez okres czasu, jaki przebywamy na wakacjach. Koszt takiej ochrony zależny jest od jej zakresu, miejsca, w które mamy zamiar wyjechać oraz od długości trwania wycieczki. Im cel naszej podróży będzie dalej od Polski tym większą cenę będziemy musieli zapłacić za ochronę. Najtańsze ubezpieczenia podróżne można wykupić na podróż po Europie. Niektóre pakiety ubezpieczeniowe można wykupić już za około 3 złotych za dzień ochrony dorosłej osoby. Ochrona dorosłej osoby podróżującej do Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej to koszt około 4 złotych za dzień, natomiast najdroższe ubezpieczenia obowiązują podróżujących do Ameryki Południowej i Australii (około 6 złotych za dzień ochrony osoby dorosłej).

Specjalne pakiety ubezpieczeniowe

Podróżni, którzy uprawiają ekstremalne sporty lub takie, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem, powinny rozważyć wykupienie rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele często posiadają w swoich ofertach specjalne pakiety, które są dedykowane konkretnym aktywnością fizycznym. Ten typ polisy będzie zazwyczaj droższy, jednak będzie on zawierał też dodatkowe udogodnienia dostosowane do indywidualnych potrzeb podróżnego.
Na rozszerzenie podstawowego pakietu polisy ubezpieczeniowej powinien się zdecydować również podróżny, który cierpi na jakąś przewlekłą chorobę. Taka opcja niewątpliwie zwiększy też komfort turyście i pozwoli uchronić się od trosk związanych z niespodziewaną wizytą w szpitalu.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania

Decydując się na zakupienie polisy ubezpieczeniowej musimy liczyć się z tym, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel będzie chciał wypłacić nam odszkodowanie. Przykłady przypadków, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia. Może się tak wydarzyć, jeśli:
• podróżny podczas wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu i nie posiada rozszerzonego pakietu ubezpieczeniowego dedykowanego na ten cel,
• podróżny znajdował się pod wpływem narkotyków lub środków odurzających,
• do wypadku doszło na skutek szkody umyślnie wyrządzonej przez ubezpieczonego lub na skutek jego rażącego niedbalstwa,
• podróżny z własnej woli przebywa na obszarze objętym działaniami wojennymi,
• istniały przeciwwskazania zdrowotne do odbycia podróży zagranicznej,
• do wypadku doszło na skutek prowadzenia pojazdu przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień,
• szkoda powstała w przypadku popełnienia czynów zabronionych lub samobójstwa przez ubezpieczonego,
• szkoda powstała na skutek przeprowadzenia operacji plastycznych,
• szkoda powstała na skutek konfiskaty, zniszczenia lub zatrzymania rzeczy przez organy celne lub inne władze państwowe,
• jeśli zagubienie bagażu lub innych cennych rzeczy nie zostało niezwłocznie po stwierdzeniu ich zaginięcia zgłoszone na policję i inne.

A może wystarczy EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można uzyskać w NFZ obejmuje jedynie świadczenia, które można uzyskać bezpłatnie będąc obywatelem kraju, w którym się znajdujesz. Nie obejmuje ona swoim zakresem całej Europy, a jedynie obszar Unii Europejskiej. W przypadku konieczności skorzystania z usług lekarza, czy zakupienia leków posiadacz karty EKUZ musi zapłacić za nie z własnej kieszeni. Dopiero po powrocie do kraju można starać się o refundację. EKUZ nie pokryje również kosztów takich, jak np. transportu medycznego, badań, czy wizyty u specjalisty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here